Ny natur- og miljøpolitisk redegørelse

Publiceret 18-02-2020

Den nye natur- og miljøpolitiske redegørelse beskriver de seneste års politiske initiativer på natur- og miljøområdet.

Redegørelsen er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet og beskriver større udvalgte initiativer inden for natur- og miljøpolitikken fra 2015 og frem til den nuværende regerings tiltrædelse.

Du kan læse om forskellige initiativer fra Danmarks Havstrategi II til udbud på vindmølleparker, kviksølvskonventionen og Parisaftalen. 

Redegørelsen er opbygget omkring de samme temaer, som den nye digitale Miljøtilstandsrapport - miljøtilstand.nu - for at koble tilstandsbeskrivelserne med de væsentligste politiske initiativer. Temaerne er: Arealanvendelse, luftforurening, vandforsyning, vandmiljø, klimaforandringer, natur og biodiversitet, naturressourcer, miljø og sundhed samt produktion, forbrug og affald.

For hvert afsnit redegøres kortfattet for udfordringer på området samt for større politiske initiativer, der har betydning for natur og miljø. Listen over initiativer udgør således ikke en udtømmende liste over politiske initiativer på natur- og miljøområdet.

Læs den Natur- og Miljøpolitiske redegørelse på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside