Flere danske arter risikerer at uddø. Det viser den nye opdatering af den Danske Rødliste.

Publiceret 17-01-2020

Den Danske Rødliste er fortegnelsen over danske plante-, dyre- og svampearter, der er blevet vurderet til at være i risiko for at uddø. Rødlisten giver et samlet overblik over, hvor truet en art er, og om artens antal og levesteder er stabile eller har frem- eller tilbagegang.

En sammenligning af 2010 med 2019 ud fra den internationale naturorganisation, IUCN’s rødlisteindeks, viser, at arterne generelt er blevet mere truet i perioden, og eksperternes vurdering af udviklingstendenser for de rødlistede arter viser også, at der er flere arter i tilbagegang end i fremgang.

Læs meget mere om ændringerne fra sidste rødliste, om de trusler der påvirker arterne og fremsøg specifikke arter på rødlistens nye hjemmeside

Læs mere om rødlisten hos International Union for Conservation of Nature og på Miljøstyrelsens hjemmeside.