Nye overvågnings-data på vandområdet er publiceret

Publiceret 14-01-2020

Der er publiceret nye NOVANA data på vandområdet. Miljøstyrelsen arbejder pt. på at opdatere de berørte indikatorer på Miljøtilstand.nu. Opdateringen forventes tilendebragt i løbet af januar 2020.

Nye NOVANA dato på vandområdet findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapport indeholder resultater fra 2018 af det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur (NOVANA) i Danmark. 

Nyhed om rappoeteringen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsen arbejder pt. på at opdatere de berørte indikatorer på Miljøtilstand.nu.