Nye data om udvikling i arealanvendelsen

Publiceret 15-09-2020

Der er kommet nye data om udviklingen i arealanvendelsen i Danmark.

Indikatoren om udviklingen i arealanvendelsen er blevet suppleret med en ny tidsserie baseret på data for 2018. Det er derfor nu muligt at se udviklingen i arealanvendelsen over tre tidsserier, 2011, 2016 og 2018. Dette er med til at øge vores viden om, hvad Danmarks landareal bliver brugt til, og om der sker ændringer over tid.

De nyeste data for udvikling i arealanvendelse ses her.