Genanvendelse af emballageaffald

Samlet set stiger genanvendelsen af emballageaffald i Danmark. 

Hvad handler det om?

Emballage er en vigtig del af vores dagligdag, og vi er i berøring med det hver dag, for eksempel når vi pakker vores varer fra supermarkedet ud. Når emballagen bliver til affald, skal vi sikre korrekt behandling af affaldet. Figur 1 viser, hvor stor en andel af vores emballageaffald, der sorteres til genanvendelse. Den indikerer, hvor gode vi er til at sortere vores affald generelt, fordi meget af det sorterede glas-, plastik-, papir-, pap-, træ- og metalaffald er emballage.

Opgørelsen af emballageaffald omfatter både affald fra husholdninger og erhverv.

Hvad er målet?

Det fremgår af EU’s affaldsdirektiv, at genanvendelse skal prioriteres frem for forbrænding og deponi. I Danmark er der i Strategi for cirkulær økonomi en målsætning om at fremme bedre (gen)anvendelse af ressourcer. Den nationale handlingsplan for plastik har desuden fokus på at øge genanvendelsen af plastikemballage.

I 2018 vedtog EU’s medlemslande nye ambitiøse målsætninger med EU’s emballagedirektiv. Der blev fastsat en række mål for genanvendelsesprocenter på forskellige emballagetyper som medlemslandene skal leve op til senest ved udgangen af henholdsvis 2025 og 2030.

Målsætningerne ses af tabellen nedenfor.

 

Plast

Træ      

Aluminium

Glas

Papir- og pap

Alt emballage

2025

50 %

25 %

70 %

70 %

75 %

65 %

2030

55 %

30 %

80 %

60 %

75 %

85 %

Hvad er status?

I 2019 var andelen af genanvendt emballage følgende:

  • Plastik 37 %
  • Træ 57 %
  • Jern og metal 61 %
  • Glas 71 %
  • Papir og pap 100 %
  • Samlet 70 %

Figur 1 viser, at der over en årrække er sket en stigning i genanvendelsen af emballageaffald i Danmark. Fra 2018 er der benyttet en ny opgørelsesmetode og en opdatering af den bagvedliggende database. Dette har for de fleste emballagefaktioner ført til et fald i den beregnet genanvendelsesprocent.

Genanvendelse af emballageaffald

Figur 1 viser, at der generelt er sket en stigning i genanvendelsen af emballageaffald i den seneste årrække, selvom der for nogle affaldstyper er sket et fald. Fra 2018 er der benyttet en ny opgørelsesmetode og en opdatering af den bagvedliggende database. Dette har for de fleste emballagefaktioner ført til et fald i den beregnet genanvendelsesprocent fra 2017.

Kilde: Miljøstyrelsen 2022


Ny ambitiøs opgørelsesmetode for genanvendelse

Fra måleåret 2020 vil opgørelsen af genanvendelse blive opgjort på en ny måde. Det sker som følge af revision af affaldsdirektivet. Her er det besluttet, at der skal måles på den andel af affaldet, der efter sortering er blevet til et nyt materiale eller produkt.
Førhen er genanvendelse blevet målt på baggrund af den indsamlede mængde af udsorteret affald, men der går affald tabt fra affaldet indsamles til det omdannes til et nyt produkt.

Producentansvar på vej til Danmark

EU har også vedtaget krav om udvidet producentansvar på emballage. Det vil sige, at producenterne af emballage får ansvar for, at indsamle og genanvende deres produkter, når de bliver til affald. Det udvidede producentansvar skal senest være implementeret i Danmark den 1. januar 2025.

Kontaktperson

Trine Hveisel Djurhuus

Cirkulær Økonomi & Affald, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 17. august 2022