Produktion af husholdningsaffald pr. borger

Der har været udsving i mængden af husholdningsaffald siden 2012, men samlet set er mængden stabil. 

Hvad handler det om?

Vores forbrug påvirker miljøet. Det gælder både i forhold til forbrug af ressourcer til fremstilling, ved anvendelse af produkter og serviceydelser og når produkterne bliver til affald. Der er meget at spare, hvis vi kan forebygge, at affaldet opstår i første omgang. Figur 1 viser, hvor meget husholdningsaffald, der hvert år i gennemsnit bliver genereret pr. borger i Danmark.

Husholdningsaffald kaldes mere præcist ”husholdningsaffald og husholdningslignende affald”. Begrebet dækker over det meste af det affald, vi genererer som private borgere. Det er både det affald, som bliver hentet fra husholdningerne, og det affald, som borgerne selv afleverer på genbrugspladsen.

Husholdningsaffald dækker også noget affald fra erhvervslivet, f.eks. fra hotel- og restaurationsbranchen, detailhandlen og kontorer. Lidt under en tredjedel af husholdningsaffaldet kommer fra erhvervslivet.

Hvad er målet?

EU's affaldsdirektiv fastslår, at affaldsforebyggelse er den mest effektive måde at forbedre den værdi, vi får ud af vores ressourcer, og mindske affaldets miljømæssige påvirkninger. EU's medlemslande er forpligtede til at arbejde med at forebygge affaldsproduktion og overvåge og vurdere de fremskridt, de gør. 

Hvad er status?

I Danmark producerer vi meget affald. Mængden af husholdningslignende affald har været let skiftende i perioden 2012 til 2017. Mængden toppede i 2016, men er faldet de seneste to år.

Det er ikke retvisende at sammenligne mængden af husholdningslignende affald i de europæiske lande i dag, da der er forskel på, hvad de indrapporterer som husholdningslignende affald. Opgørelsen kan derfor hovedsageligt bruges til at se udviklingen i Danmark. I EU vil man fra 2020 harmonisere opgørelsen af husholdningsaffald, så en sammenligning mellem landene bliver mere retvisende.

Husholdningsaffald per borger

Figur 1: Mængden af husholdningsaffald pr. borger i årene 2012 til 2019. Det er den årrække,
hvor Miljøstyrelsen har indsamlet data om affald med det nuværende digitale
affaldsdatasystem.

Kilde:  Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem

Affald fra erhverv med i opgørelse

Det giver det mest retvisende billede af affaldsmængden pr. borger, når man medregner husholdningslignende affald fra erhverv. Så tager indikatoren nemlig hensyn til strukturelle ændringer i samfundet. Hvis den danske befolkning i en periode f.eks. spiser mere take away, vil mængden af affald, der skabes i selve husholdningen, falde, mens mængden af affald fra servicesektoren vil stige. Ved at måle både husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv kan man sammenligne tallene uanset ændrede vaner og forbrugsmønstre. 

Kontaktperson

Marie Louise Nygaard Madsen

Cirkulær Økonomi & Affald, Miljøstyrelsen

Sidst opdateret d. 6. januar 2022